Beoordeling


Juiste informatie
De leerling hebben in het reisverslag informatie over het vervoer, informatie over het gebied, plaatjes en een prijsopgave toegevoegd.

3 punten
(1 punt voor vervoer en gebied)
(1 punt voor plaatjes)
(1 punt voor prijsopgave)

Juiste informatie
De leerlingen hebben in het reisverslag informatie over het verblijf. Informatie of plaatjes over dure activiteiten die zij ondernemen op hun vakantie en informatie van het weer.

3 punten
(1 punt voor verblijf)
(1 punt voor activiteiten)
(1 punt voor het weer)

Samenwerking
De leerlingen hebben tijdens het maken van het reisverslag goed overlegd en samengewerkt.

2 punten
2 punten voor de samenwerking

Totaalplaatje
Het reisverslag heeft een mooie lay-out, duidelijk leesbare tekst, goede opmaak en een juiste spelling.

2 punten
(1 punt juiste spelling)
(1 punt opmaak e.d.)

Als er 10 punten verdiend zijn, mag de luxe reis worden gepresenteerd.